"نمک تصفیه ید دار"
نمک یُددار گونه‌ای از نمک خوراکی است که با مقدار بسیار اندکی از نمک‌های یُد (مانند یدات پتاسیمKIO) مخلوط شده‌است. این محصول، ید مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند، زیرا کمبود ید در رژیم غذایی انسان موجب بیماری‌های گوناگون مانند غم‌باد (گواتر) می‌شود.

 

'''برای آشنایی با خواص نمک تصفیه یددار  کلیک کنید.''' 

 

نمک تصفیه یددار
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان