"روغن بادام تلخ"
پنجاه درصد این روغن متشکل از سه ترکیب هیدروژن سیانید ، گلیکوزید آمیگدالین و بنزآلدهید میباشد پنجاه درصد دیگر نیز مونو اسید های چرب غیر اشباع و سایر ترکیبات مشابه با روغن بادام شیرین است تشخیص دادن بادام تلخ و شیرین از یکدیگر به واسطه شکل ظاهری دشوار است معمولا گونه تلخ پهن تر و کوتاه تر است آنچه در مصرف این روغن اهمیت دارد توجه به وجود برخی ترکیبات سمی در آن است . به همین علت معمولا از آن برای استعمال خارجی و در دوز های پایین برای استعمال داخلی استفاده میکنند.

 

 

"'برای آشنایی با خواص روغن بادام تلخ  کلیک کنید.'"

 

روغن بادام تلخ
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان