غلات

گیاهانی از خانواده گندمیان هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یکساله هستند، یعنی چرخه زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان میرسانند. غلات منبع انرژی برای انسان است. غلات حاوی هیدرات کربن، پروتئین، چربی، مواد معدنی و انواع ویتامین هستند.

 

غلات
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان
[بدون محصول]